สนช. ประชุมถอดถอน “สุรพงษ์” กรณีออกพาสปอร์ต "ทักษิณ"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมดำเนินกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ งกรณีออกหนังสือเดินทางให้อดีตนายกรัฐมนตรี

TOP ประเด็นร้อน