“วิษณุ” ชี้ตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นอำนาจคณะรัฐมนตรี