“ประวิตร”ยันยิงถล่มโรงพักระแงะไม่เกี่ยวพูดคุยสันติสุข