กรมควบคุมโรค เผยไทยเฝ้าระวัง “โรคไข้หวัดนก” ต่อเนื่อง หลังระบาดหลายประเทศ