เปิดใจ ปู่คออี้ “กะเหรี่ยงอยู่ป่าแก่งกระจานมาก่อน ให้สาบานที่ไหนก็ได้”