สิบเวรคุมเรือนจำให้การปฎิเสธ ไม่เกี่ยวข้องเหตุ “พลทหาร” เสียชีวิต