ตร.ยังไม่ตอบ “ใช้ผ้าคลุมตัวพลทหารตากแดด” เกี่ยวการตายหรือไม่