ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าอีสาน ปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง