เพจดังแฉยับ “ซินแสโชกุน” เคยทำเรื่องลักษณะนี้มาแล้ว ไม่ใช่ครั้งแรก !!