เล่นน้ำสีลมปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มป้องกันมิจฉาชีพ