ชาวจอมทอง พร้อมใจแห่ไม้ค้ำโพธิ์ สรงน้ำพระธาตุ รับวันพญาวัน