กทม.แจ้งวงจรปิด 11 ตัว จับที่ตั้งหมุดคณะราษฎรใช้ไม่ได้