ลูกจ้างชาวกัมพูชาสารภาพฆ่า “เจ้สั้น” เหตุแค้นไล่ออกจากงาน