เรือดำน้ำสหรัฐฯ เดินทางถึงเกาหลีใต้ เตรียมซ้อมรบร่วมกับกองเรือ