“ทรัมป์” ยกหูคุยนายกฯสิงคโปร์-ไทย หารือภัยคุกคามโสมแดง