รายได้ผู้บริหาร “กูเกิล” พุ่งเกือบ 200 ล้านดอลลาร์