พระราชวังบักกิงแฮมแถลง “เจ้าชายฟิลิป” จะทรงงดพระราชกรณียกิจ