หนุ่มขอเบอร์สาวไม่ให้ปรี่ชกหน้า เข้ามอบตัวจ่าย 1 หมื่นพร้อมขอโทษ