พาไปชม..การฝึกประจำปี กรมทหารม้าเฉพาะกิจ พล.ร.2รอ.