วัดดังใช้ยอดมนุษย์แบกฆ้อง-ยักษ์ถือแท็บเล็ตเฝ้าวิหาร จ.เชียงใหม่