พาณิชย์เร่งดูแลผู้บริโภคหลังผู้ผลิตใช้เล่ห์ลดขนาดสินค้าแต่ราคาเดิม