บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงเป็นวัณโรคสูงกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า