พระโคเสี่ยงทายกิน "ข้าว-ข้าวโพด-หญ้า" ธัญญาหารน้ำท่าบริบูรณ์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบ "ผ้า 5 คืบ" น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ พระโคกิน "ข้าว" หรือ "ข้าวโพด" พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี "กินหญ้า" น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

TOP ประเด็นร้อน