จนท.เร่งเคลียร์พื้นที่ต้นไม้ล้มพาดเสาสายสื่อสารโค่น 8 ต้น ถ.ชิดลม