ตร.ยังไม่เปิดดูวงจรปิดปมวิสามัญ “ชัยภูมิ ป่าแส” หลังทหารส่งมอบ