ตร.เปิดฮาร์ดดิสก์นาทีวิสามัญ "ชัยภูมิ"ไม่ได้แจงต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ