อุตุ ฯ ประกาศ “ไทยเข้าสู่ฤดูฝน” ตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้