ไม่ใช่ครั้งแรกย้อนดูเหตุ "พลังสื่อออนไลน์" ช่วยชีวิตคนคิดสั้นที่นครสวรรค์