เดือดร้อนหนัก! น้ำท่วม อ.พรานกระต่าย ไก่ตายเกือบ 5 หมื่นตัว