สั่งตรวจสอบข่าวกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนำระเบิดเข้าพื้นที่