“บุฟเฟ่ต์ทุเรียน” กระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยว