ผู้ป่วย 4 โรคพึงระวังแพทย์เตือนกิน “ทุเรียน” มากเสี่ยงอาการทรุด