กรมควบคุมโรค เตือนช่วงฤดูฝนควรระวัง 5 กลุ่มโรค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

TOP ประเด็นร้อน