“โดม ปกรณ์” ยัน ซื้อลัมโบร์ฯจากศูนย์ใหญ่มีหลักฐานถูกต้อง