แพทย์แนะหากหยุดสูบบุหรี่ ป้องกัน “มะเร็งปอด” ได้ถึง 70 %  

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


31 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ซึ่ง สารพิษที่อยู่ในบุหรี่นอกจากจะทำลายสุขภาพของผู้สูบแล้วยังส่งผลเสียต่อคนรอบข้างที่สูดดมควันบุหรี่ และยังเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอีกหลายชนิดด้วย

TOP ประเด็นร้อน