“เปรี้ยว” รับฆ่าแอ๋มจริงแต่ไม่เจตนา-สตช.แถลงบ่ายนี้