เมืองชิงเต่าออกนโยบาย เลี้ยงสุนัขได้บ้านละหนึ่งตัว