เยียวยาชาวบ้านชุมชนสระมโนราห์ หลังเหตุเพลิงไหม้วอด 60 หลัง