ญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์สำรวจความเสียหายใต้น้ำโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ