"คุณทองแดง-คุณโจโฉ" สองสุนัขทรงเลี้ยง ประดับพระเมรุมาศ