อหิวาต์เป็ด-ไก่ ระบาดสุโขทัย ปศุสัตว์แนะเกษตรกรทำวัคซีนป้องกัน