ชาวเน็ตไม่พอใจคณะทัวร์เหยียบย่ำ “ทุ่งดอกกระเจียว” ถ่ายภาพหมู่