“ชาติชาย” ชี้ รธน.ใหม่ยังไม่ช่วยเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม