นักเรียน-ผู้ปกครองโรงเรียนโสตศึกษาอุดรฯ ประท้วงไล่ผอ.