ภาพหาชมยาก! เต่ากระขึ้นวางไข่บนชายหาดเกาะทะลุ ประจวบฯ