ผู้ช่วยเจ้าอาวาส “วัดราชสิทธารามฯ” ปัดไม่รู้เห็นปมเงินทอน