ชายชายอังกฤษเลิกแฟนใช้ถุงคลุมหัวต่อสายแก๊สรมฆ่าตัวตาย