หนุ่มโพสต์เฟซบุ๊กโวยไก่ตายเรียบหลังปศุสัตว์มาฉีดยา