หมอแล็บ-นักวิชาการ เห็นต่างบังคับ "เฟซบุ๊ก" เข้าระบบ