ตั้งกรรมการสอบรุ่นพี่สั่งรุ่นน้องสาวประเภทสองถอดเสื้อ